top of page

יוגה תרפיה - יוגה לשעה חמש

שיעור יוגה תרפיה של נעמי קליין בן–עמי הוא שיעור חוייתי

המאתגר את החושים ושמטרתו להיטיב עם המתרגל באמצעות חקירה והתבוננות אוניברסליים ואישיים. על-פי פילוסופית היוגה, כל תלמיד/ה הוא שלם כפי שהוא.

 

עם זאת, האדם מחפש בתוך עצמו ריפוי כלשהו ובעיקר להרגיש טוב יותר. לא תמיד אנחנו מזהים את התחושות בגוף המעידות על קושי, כאב, נועם או אפילו חולי.

 

יוגה-תרפיה באה לעזור לנו להקשיב לתחושות - פיזיולוגיות, מנטליות או נפשיות העולות בתרגול ובמהלך החיים. ההתבוננות בחישה הפיזית במהלך כל תנועה, תנוחה ונשימה מובילה את המתרגל/ת להכיר את עצמו טוב יותר ומאפשרת לו להעמיק את מודעותו.

 

התרגול העמוק מחזק את החוסן הפיזי והמנטלי ועוזר לתפקוד היום-יומי. שיעור יוגה-תרפיה משמש כעין חדר מעבדה שמטרתו להשפיע על שאר רבדי החיים כמו אדוות של אבן הנזרקת למים עמוקים. השיעור בנוי כמו בכל שיעור יוגה מרצף תנוחות ונשימות, מדימיון מודרך ומתווספים לו כלים תרפיים הנלקחים משיטת 'ההפנמה הגופנית' של מיכל ירקוני, הנציגה המומחית בשיטה זו.

כלים אלו מתייחסים למערכות האנטומיות של הגוף ולעקרונות המהווים בסיס ליוגה תרפיה כמו התארגנות במרחב ויציבה נכונה. נעמי מורה ותיקה בעלת ניסיון בשיטה היוגה תרפיה ועם רקע בריקוד קלסי, מכניסה לשיעורים תנועה, שימוש בקול ודינמיקה בין-אישית. כמו עוף החול, נעמי אוהבת להמציא בכל שיעור מחדש את זוויות התרגול לפי נושאים תרפיים שונים.

השיעור מתאים לכל אחד ואחת שרוצה להרגיש טוב יותר, כולל למתרגלים מתקדמים ולנשים בהריון.

bottom of page