top of page

יוגה לילדים

היוגים הראשונים יסדו את חכמת היוגה דרך התבוננות בטבע ובפלאי החיים שמחוצה לנו וכך למדו את פלא החיים ששוכן בכל אחד מאיתנו...

'יוגה בתנועה חיה' מיישמת את עקרונות היוגה בתרגול נכון והדרגתי המותאם ליכולות ולצרכים של היחיד ושל הקבוצה.

מעבר לתרגול הפיזי של תנוחות היוגה, מפגשי היוגה לילדים כולל הקניית נשימה נכונה ומלאה, תנועה אישית-חופשית, שיווי-משקל וקואורדינציה, תרגילי שקט וריכוז החיוניים להתפתחותו התקינה של כל ילד.

המפגשים מועברים בכיף ובשמחה, במשחק וביצירתיות, תוך יצירת מרחב נעים ובטוח לביטוי אישי.

מעבר ליתרונות המשמעותיים שבתרגול יוגה סדיר עם הילדים, מהות המפגשים עבורי היא ביצירת מפגש אישי וחם עם כל ילד וילדה, תוך עידוד להקשבה ולסבלנות כלפי עצמי וכלפי הסביבה.

היציבות והבריאות הפיזית והנפשית מאפשרות לאדם להתמודד ביעילות ובאופן חיובי עם אתגרי החיים, להיות ער לפנימיותו ולהתקרב למהותו ולרצונותיו.

לימוד יוגה בגיל צעיר בונה יסודות טובים לגוף ולנפש בריאים ומאוזנים בהווה ולהמשך החיים.

bottom of page