top of page

 שיעור : "שרירי רצפת האגן – חיזוק ושיקום"

 

בעשורים האחרונים עלתה המודעות העולמית והמקומית לחשיבותה של הבריאות בהיבט של חיים טובים ואיכותיים וטיפוח הקשר בין גוף בריא ונפש בריאה.

שרירי רצפת האגן דומים אך גם שונים משרירי השלד, ותרומתם לבריאותנו – קריטית. הן ביציבה והן בשליטה על הצרכים, ללא הבדל גיל ומגדר.

כפיזיותרפיסטית לשיקום רצפת האגן המטפלת בבעיות הקשורות לכאב ולתפקוד לקוי, ישנה חשיבות למתן יידע וכלים לשימוש נכון בשרירים אלו, מידע המבוסס מחקר.

 

הנכן מוזמנות לשיעורי רצפת אגן הכוללים:

מיקום ותפקיד שרירי רצפת האגן בגוף האדם.

  • מהם הגורמים העלולים לפגוע בתפקוד התקין?

  • מהן השיטות לאימון שרירי רצפת האגן (חיזוק/שליטה)?

  • מה תרומתם בהפרעות תפקודיות ברצפת האגן?

מפגשי תרגול שמטרתם להבין את התנועה התקינה, ולשפר יכולת שליטה תפקודית.

bottom of page