טליוגה - תרגול תנוחת חצי הגשר


בין התנוחות היומיומיות החשובות ביותר.

התנוחה משחררת עומסים מבין כל חוליות עמוד השדרה.

#הריון #תנוחותיוגה #יוגהנשית #יוגה #סרטוןיוגה #חציגשר #תנוחות #תרגוליוגה

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square